Wat is het doel van deze site?

Om maar meteen kort en bondig antwoord te geven op deze eerste vraag; door middel van blogs

probeer ik jullie verder te brengen in het vinden van antwoorden op de 3 belangrijkste levensvragen:

  

Wie ben ik?
Wat doe ik hier?
Waar ga ik naar toe?

Bij al deze w's is nog een hele grote W van belang: Waarheid!

 

De titel van elke blog staat als een vraag genoteerd. Het kan zijn dat ik in de tekst een antwoord geef, of juist niet. Hoe dan ook:

het is altijd aan jou om de zoektocht te vervolgen, daarbij vasthoudend aan de volgende Bijbeltekst: 

 

Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.

1 Thessalonicenzen 5:21-22

 

Het doel is om je te triggeren, na te denken over belangrijke onderwerpen,

vraagtekens te zetten bij feiten die vanzelfsprekend lijken.

Op zoek te gaan naar de waarheid.

 

Ik heb niet alle antwoorden, ik ben zelf niet zonder fouten, maar je hoeft niet naar mijn zoektocht te kijken.

Hier begint jouw zoektocht: het is jouw leven en je hebt een belangrijke keus in dit leven. Wat kies jij?

 

Wie ben ik?

Mijn naam is Mathijs, 36 jaar en ik woon in het noorden van Nederland. Ik ben Christelijk opgevoed in een klein dorp, maar heb pas op mijn 26ste de keus voor Jezus gemaakt vanuit mijn hart. Toen leerde ik de ware betekenis van het kruis en mocht ik de Genade van God ontvangen.

 

Mijn complete identiteit staat dan wel niet op deze pagina. Maar is dat belangrijk? Is het voor jou belangrijk wie ik ben en wat ik geloof?

Ook al geef ik mijn volle naam en omschrijf ik mijzelf, dan nog zou je mij niet kennen. Bovendien zal niemand mij ooit goed kennen. Er is maar één die mij kent en dat is de God van Abraham, Isaak en Jacob. God de Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en Heilige Geest! Hij heeft mij gemaakt, elke haar op mijn hoofd is geteld. Ik beantwoord die liefde doordat ik Zijn Zoon Jezus Christus aangenomen heb als mijn Verlosser. Hij heeft geleden voor mijn zonden en is gestorven aan het kruis. Ik ben betaald met zijn bloed! 

 

God kent mij en doorgrond mij, Hij heeft mij gemaakt en ik kan niets voor hem verbergen.
En of je het nu wilt of niet, het geldt ook voor jou; ben jij bereid om de onvoorwaardelijke liefde van God te beantwoorden? Lees dan de volgende blog; DE keus van mijn leven!

Wat doe ik hier?

Ik schrijf onderzoekende blogs op deze site. In de 10 jaar dat ik Jezus volg, heb ik door schade en schande heel veel mogen leren. God heeft mij veel wijsheid geschonken, iets waar ik ook voor bid en enorm dankbaar voor ben. 

 

Ik weet heel goed dat ik op eigen kracht nooit zoveel waarheden tot mij had kunnen nemen. Dit is het werk van de Heilige Geest door mij. Ik word geleid naar relevante informatie en leer verbanden te leggen; alles is met elkaar verbonden.

 

God heeft mij de gave van 'het onderscheiden van geesten' geschonken. Dit betekent dat ik goed kan zien wat goed is en wat kwaad, oftewel wat van God is en wat niet van God is.

Het is echter niet alleen een zegen, maar ook een last. Er spelen zich veel zaken in de schaduw af, afschuwelijke praktijken die onze fantasie soms te boven gaan. Bid daarom altijd bij het doen van al je onderzoek en blijf dicht bij God, Hij zal je strijdbaar maken.

 

Let op; ik ben enkel een instrument; alle eer komt God toe. In Jezus naam, Halleluja!

 

Waar ga ik heen?

Zelf weet ik waar ik heen ga; ik ben al opgenomen in Gods Koninkrijk als kind van God, maar ik moet nog thuis komen via de weg in dit leven.

 

God heeft zo iets onvoorstelbaar moois voor ons in het vooruitzicht; een eeuwig en gelukkig bestaan in Zijn aanwezigheid. Waarin wij mogen dienen onder de ware Koning, de Leeuw van Juda; zijn zoon Jezus Christus, of beter gezegd: Yeshua HaMashiach.

 

Alles wat ik doe is gericht op Hem, natuurlijk maak ik ook verkeerde keuzes en val ik soms, maar ik probeer dan snel weer op te staan en mijn weg te vervolgen. Jezus is mijn focus, daar houd ik aan vast, ik weet inmiddels dat als ik mij teveel op andere zaken richt dat het mis gaat.

 

Ik hoop en bid dat mijn blogs als wegwijzers mogen dienen voor jullie levenspad. Weet dat het ook een eenzame weg kan zijn en dat het een strijd is. Maar Jezus is altijd dichtbij om te helpen.

 

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

Mattheüs 11:28-30