Hoe maak ik DE keus van mijn leven?

Vandaag kun je DE keus van je leven maken, kies voor Jezus Christus; de Waarheid, of anders gezegd; neem de 'Red Pill' en 'Exit the Matrix'. Stap uit deze wereld God Zijn koninkrijk binnen. 

 

Johannes 14:6 Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'

 

Denk er niet te veel over na, want het is ten eerste een keuze van het hart, uit pure liefde. Met het verstand zul je nooit tot God kunnen komen, omdat je ogen en hart eerst gesloten zijn. Je kunt alles pas begrijpen, met hulp van Gods Woord en de Heilige Geest. God zal je alle wijsheid schenken waar je om vraagt, maar let op: dit is geen wereldse wijsheid. Want kinderen van God zullen als dwazen gezien worden in de ogen van ongelovigen. Maar de wijzen van de wereld zijn voor God dwazen. 

 

1 Korinthe 1:18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.

 

Op het moment dat je met je hart voor Jezus hebt gekozen, zul je zien dat alles meteen verandert. Leg daarom alles naast je neer en geef jezelf over aan de Heer in 3 stappen:

 

1.       Geef toe dat je een zondaar bent

 

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.

Romeinen 6:23 Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

1 Johannes 1:9 Als we onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

2.       Geloof dat Jezus aan het kruis stierf en weer opstond als betaling voor je zonden

 

Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

1 Korintiërs 15:3-4 dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften,

Romeinen 5:8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

 

3.       Belijd en kies ervoor om God de leiding te geven over je leven

 

Mattheüs 16:24 Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Romeinen 10:9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Romeinen 10:13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

 


Reactie schrijven

Commentaren: 0