Tweestrijd

Meteen vanaf het moment dat ik tot geloof kwam is er een breuk ontstaan in mijn leven. Al snel werd mij duidelijk dat die breuk lag tussen de weg van de wereld en de weg van God. Je kan simpelweg niet beide wegen volgen, in de Bijbel staat het duidelijk: het is onmogelijk twee heren te dienen. Ga je de ene horizon volgen, dan raak je de andere kwijt, zoals mooi wordt bezongen in het nummer ‘Two Horizons’ van de band The Bowery. Ben je alleen maar met aardse dingen bezig, dan zal je de connectie met God kwijt raken, omdat je focus ergens anders ligt. 

 

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Mattheüs 6:24

 

Door deze breuk heb ik veel moeten lijden, omdat ik de wereld niet los kon laten, maar ik kon ook niet meer volledig van aardse dingen genieten. Het was vooral een tweestrijd binnen in mij. God is goed en heeft mij in tien jaar losgeweekt, zodat ik nu compleet wakker ben en ik zie heel duidelijk de oorzaak van de breuk. Alles wat namelijk niet van God is, is kwaad en van de boze, al lijkt het nog zo goed.

 

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Mattheüs 7:15

 

De tweestrijd is niet weg, maar veranderd: aan de ene kant heb ik zoveel verdriet over de mensen in de wereld. Zij die Jezus nog niet gevonden hebben, zij die gevangen zitten in deze wereld, zij die het goede denken achtervolgen, maar het bedrog niet zien. In mijn hart bid, huil en schreeuw ik het uit van frustratie! Een mens kan het niet alleen, we zijn als schapen en hebben een herder nodig. Maar zo volgzaam als schapen zijn, raken ze snel de weg kwijt en volgen anderen van hun kudde. Uiteindelijk blijken dit wolven te zijn die hen verslinden.

 

Aan de andere zijde van de tweestrijd verlang ik naar mijn Heer Jezus Christus, ik wil naar Hem toe. Ik kan mij gewoon niet meer thuis voelen in deze wereld: als een boom ben ik ontworteld, omdat de bodem giftig is. Daarom kijk ik uit naar Zijn komst met heel mijn hart, ziel en verstand. Hij mag mij elk moment wegnemen, en dit gaat gebeuren, zoals het geschreven staat in Gods woord. Toch vind ik het moeilijk, dat zoveel mensen achter zullen blijven, maar iedereen heeft de keus. Die keus om voor Jezus te gaan.

 

Hoe vaak heb jij de naam Jezus al gehoord in je leven? 

Hoe vaak ben jij in aanraking geweest met verhalen uit de Bijbel? 

Hoe vaak heb jij de wonderen der natuur mogen aanschouwen? 

Hoe vaak heb jij naar de sterren gekeken, zonder de ware betekenis te onderzoeken?

 

In het Johannes evangelie staat het zo treffend:

Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Johannes 1:10-11

 

Ik had eens een droom waarin het volgende werd gezegd: ‘Anderen werden aan Jezus toegeschreven, maar anderen wilden Jezus niet hebben.’ Alle anderen werden echter aan Hem toegeschreven, want Jezus is gekomen om iedereen te redden, Hij klopt op de deuren van het hart van elk mens. Het is aan jou om open te doen, laat Hem binnen in je leven.

 

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Openbaring 3:20

 

Lees de vier evangeliën van het nieuwe testament, kijk naar Jezus, naar wat Hij deed, naar wat Hij zei. Dan zal je zien dat Jezus alleen maar goed is. En als je kiest voor deze goede Jezus, wat kan er dan verkeerd aan die keus zijn? Zelf heb ik de keus lang geleden gemaakt en daarvan geen spijt gehad. Ik kon kiezen tussen de corrupte wereld en tussen onze Heer Jezus Christus, de enige Zoon van God, gestorven voor mijn zonden! 

 

Ik kies Jezus, elke dag weer. En ik bid dat ieder mens voor Hem zal kiezen.

 

Amen

Psalmen 1

 

 


Reactie schrijven

Commentaren: 0