Tijd

Vanaf het moment dat we geboren worden leven we in reserve tijd. Iedereen krijgt hier een bepaalde hoeveelheid tijd. De grote vraag is natuurlijk wat doen we met onze tijd, of beter gezegd; wordt er iets van ons verwacht. Zo ja, wat dan?

 

Naarmate je ouder wordt leer je steeds meer over het leven, logisch, want je bent een wezen wat leeft, je kan niet ‘niet leren’. Als je nu dan mocht kiezen tussen eeuwige vreugde en eeuwig lijden, dan is die keus toch makkelijk? Aangezien wij in dit korte leven mogen ervaren wat geluk is en wat pijn is. 

 

Waarom laten mensen die kans dan liggen? Mocht één van de twee bovenstaande opties ons staan te wachten na de dood, dan moeten we toch alles op alles zetten in de tijd die we hebben om voor het beste te kiezen? En dan kan het letterlijk een race tegen de klok worden.

 

Het is menselijk om te streven naar geluk in deze wereld, maar waarom is het zo moeilijk om dit te bereiken; het ultieme geluk? Waarom zoeken we het in de verkeerde dingen? 

Zolang het kwaad in deze wereld is, zijn wij geneigd om het geluk in de verkeerde dingen te zoeken, met als gevolg dat we het ultieme geluk nooit gaan ervaren. En door ons blijvende zoektocht zullen we dieper afdwalen in het duister…

 

In de westerse landen waar we ‘nog’ vrij Christus kunnen volgen, bidden we voor onze broeders en zusters die in landen wonen waar Christenen vervolgt worden. Zo bidden onze broeders en zusters daar voor ons, dat onze rijkdom ons niet bij God vandaan houdt. De westerse wereld ziet namelijk door de welvaart de wereld niet meer voor wat het werkelijk is.

 

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte,

Openbaring 3

 

Maar er zal een dag komen dat de wereld overal haar ware gezicht laat zien, wat tevens het einde van de welvaart zal betekenen. Ook deze verschrikkelijke tijd staat uitgebreid beschreven in Gods Woord. Deze dingen moeten gebeuren, en bedenk je goed, deze dingen zijn al gebeurt voor God, want God staat buiten de tijd.

 

Alles heeft zijn tijd

1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd;

14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. 15 Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is.

Prediker 3

 

God heeft de tijd ingesteld als werktuig om alles wat gebeuren moet van elkaar te scheiden. Hij is een God van orde en Hij zegt ons ook dat voor alles een tijd en een seizoen is.

 

Gods schepping

God schiep de hemel en aarde in 6 dagen, maar de 7de rustdag maakte alles compleet. De mensheid kreeg van God, na de zondeval, 6000 jaar om terug te keren naar God, door Zijn Zoon Jezus Christus. Na 6000 jaar komt er een einde aan het menselijk lijden door de zonde. Het 1000-jarige vrederijk van Koning Jezus en wat er na komt, zal alles compleet maken en uiteindelijk voor eens en altijd met het kwaad afrekenen.

 

14 En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren;

Genesis 1

 

Hij heeft de zon, maan en sterren voor ons aangebracht als een enorm uurwerk. Deze werktuigen onderscheiden o.a. uren, dagen, maanden jaren, eeuwen. Maar denk ook aan eclipsen en bloedmanen, dit zijn tekenen in de hemel waarop belangrijke gebeurtenissen plaats vinden. Ook de sterrenbeelden en planeten (dwalende sterren) hebben hun functie in de tijd. Zo geloof ik dat de sterrenhemel getuigt van Gods grootheid en ook het evangelie vertelt; van het begin tot het einde.

 

God kan alles in 1 keer stoppen,

maar Hij geeft ons juist de tijd, zodat er redding mogelijk is. Dus Hij staat alle ellende toe, omdat Hij een goede God is, dit is iets wat je goed moet beseffen en op je in moet laten werken. Er is tijdelijk lijden + redding, of er is eeuwig lijden.

 

In de Bijbel staat ook dat God de Zijnen kiest. Dat kan je weerhouden om bij God te komen. Besef je dan dat God zoveel groter is dan dat jij kan bevatten. Hij weet natuurlijk allang, welke mensen er bij Hem komen en welke niet. Maar er is goed nieuws: dat weet jij niet!

 

Pak die kans, nu je de tijd nog hebt!

  

Tijd van Geloven

Als wij op zoek gaan naar die Ene God, en uiteindelijk Zijn Zoon Jezus Christus accepteren als onze Verlosser kunnen we het ultieme geluk ervaren. Maar ook alleen dan. We kunnen dit geluk zomaar weer kwijtraken en gaan afdwalen. Zodra wij dicht bij God blijven en ons leven aan hem toewijden, zullen we net als Henoch het ultieme geluk blijven ervaren!

 

Paulus schrijft aan Timotheus:

"Strijd de goede strijd des geloofs." - 1 Timotheus 6:12 - het is de strijd die voortkomt vanuit ons geloof. Wanneer wij geloven in de Here Jezus, Hem volgen en ons vertrouwen op Hem hebben gesteld, komen wij in oorlog met alles wat niet van Hem is: deze wereld en haar overste. Veel van wat de wereld biedt lijkt goed te zijn, daar is satan sluw genoeg voor.

 

20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

Jesaja 5

 

Het strijdtoneel zit dus vol valstrikken en misleidingen. Wij hebben God nodig om ons hier doorheen te leiden. Hij is onze Herder en zodra wij de Heilige Geest hebben ontvangen, kunnen we Zijn stem verstaan, welke vele malen sterker is dan alle stemmen van satan en zijn leger die alleen maar leugens verkondigen. God heeft veel geduld en geeft je de tijd, maar Hij laat je hand nooit los!

  

Vanaf de eerste hartslag tot en met de laatste hartslag, dat is jou tijd hier op aarde. Gebruik het verstandig!

 

11 Verheugt u in de Here en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.

Psalm 32


Reactie schrijven

Commentaren: 0