Hoe is mijn eigen levensweg tot zover gegaan?

Om jullie een stukje achtergrond over mijzelf te bieden, hierbij mijn persoonlijke getuigenis in 1 blog:

Ik ben opgegroeid in een Fries dorp met een duidelijk Christelijk stempel. Dat buitenstaanders het dat stempel gaven, heb ik pas later geleerd, als kind ben je je daar niet bewust van. Het was voor mij gewoon om naar een Christelijke school te gaan. Zondags naar de kerk of zondagschool en later clubavonden en catechisatie. Dit was een natuurlijk onderdeel van mijn jeugd en ook die van mijn vrienden uit het dorp.

 

Ik heb een goede jeugd gehad met veel vrijheid. Buiten spelen met vriendjes; hutten bouwen of achter de zeedijk op avontuur, we verveelden ons zelden. Het Christen zijn in die tijd was meer uit traditie dan vanuit het hart. En toch is dat niet helemaal waar, want ik weet nog goed dat ik op oudere leeftijd ’s avonds voor het slapen gaan bad voor veel dingen. En als ik terugkijk, weet ik ook dat Jezus in mijn jeugd aanwezig was, mij beschermde en een veilig gevoel gaf. Maar mijn wereld was nog klein en vertrouwd.

 

Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Johannes 10:11

(In de Bijbel die ik kreeg tijdens het afscheid van Club op Zondag op 27 april 1997 stond dit vers onder mijn naam.)

 

Dit veranderde toen ik van de basisschool naar de Mavo ging, in hetzelfde dorp. Ik leerde nieuwe dingen en begon aan mijn pubertijd. Het was niet altijd makkelijk en ik kreeg vaker negatieve buien of beter gezegd; depressies. Ik was goed in het opsommen van tegenslagen; zaken die niet goed gingen of niet lukten en concludeerde dan; ‘ik kan ook niets’, kortom een bovengemiddeld minderwaardigheidscomplex. Op het gebied van geloof begonnen dingen te knagen; via tv, radio, school en vrienden, kwam er van alles op mij af. De Bijbel was niet langer vanzelfsprekend en het begon als een last te voelen. Uiteindelijk heeft een innerlijke strijd geresulteerd in het stoppen met geloven; dit voelde destijds als een bevrijding, ik was toen 15 of 16 jaar.

 

Muziek werd steeds belangrijker, ik luisterde voornamelijk naar rock en metal muziek en ging weekends met vrienden naar feesten en zomers naar festivals. Dit vulde de ruimte op die ik geestelijk over had. En jaren heeft het mij een vrij gevoel geven, niet gebonden door religie of autoriteit, ik wilde mijn eigen gang gaan. Ik was uitgesproken over het geloof; mensen mogen zelf geloven wat ze willen, maar val er een ander niet mee lastig. 

 

Toch ben ik altijd een denker geweest en erg filosofisch ingesteld. Bewust en onbewust was ik vaak bezig met levensvragen, zo heb ik als ongelovige puber een keer het nieuwe testament gelezen. Ergens wist ik dat er meer achter zat, ik las de woorden, maar begreep het niet. In mijn denken kon ik verzeild raken in positieve of negatieve spiralen. Het eerste leverde prachtige ideeën of ontdekkingen op, het laatste mondde uit in korte depressies.

 

Op latere leeftijd verloor ik mijzelf in het Darwinisme; oftewel de evolutie theorie. Ik had een abonnement op de National Geographic en slikte alles voor zoete koek. Het bracht mij echter geen voldoening; ik bleef zoeken naar nieuwe openbaringen. Zo verdiepte ik mij onder andere in transcendente meditatie en leerde zo technieken om je geest leeg te maken. Ik weet nu dat dit  gevaarlijke praktijken zijn. Als afgestudeerde zonder vast werk kwam ik in duistere denkpatronen terecht; de depressies namen toe in frequentie en ik had soms gedachten over zelfmoord.

Uiteindelijk trok ik de conclusie dat de mens geen ziel heeft. Dit alles speelde zich af in de periode voordat ik tot bekering kwam. 

 

Het was net voor mijn 26ste verjaardag dat ik via mijn nieuwe werk een leuke collega leerde kennen. Omdat zij wel met mij meereed raakten we in gesprek. Het was mij snel duidelijk dat ze een toegewijd Christen was. Ik heb haar later via een sms’je gevraagd of ze een keer met me wilde uitgaan. Het antwoord daarop was; nee, vanwege het feit dat ik niet een Christen was. Ik stond inderdaad haaks op het geloof, omdat ik zelf de wijsheid in pacht dacht te hebben. Daarom nodigde ik haar uit om een keer bij mij thuis te komen eten en te praten over het geloof. Zelfverzekerd dacht ik; ik praat haar wel onder de tafel…

 

Op trots volgt altijd schande, op nederigheid volgt wijsheid. Spreuken 11:2

 

Zo gezegd zo gedaan, het werd uiteindelijk één van de belangrijkste avonden uit mijn leven. Ik praatte haar niet onder de tafel, maar zij blies mij omver, geleid door de Heilige Geest. Het werd mij onder ander duidelijk dat het verhaal van Jezus Christus niet één van de vele mooie verhalen is in de Bijbel, maar dat het de kern is waar alles om draait!

 

Er brak een hele bijzondere tijd aan, waarin allemaal vreemde dingen gebeurden; bepaalde Bijbelteksten die terugkeerden, een vriend die me opeens vanuit het niets vroeg om de zondag daarop samen naar de kerk te gaan. Het Bijbelgedeelte wat centraal stond was: Johannes 1:1-3.

Ik weet nog goed dat ik op een bepaald moment voor een raam naar buiten stond te kijken en het inzicht kreeg en dacht; ‘is het dan toch waar?’

 

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. Johannes 1:1-3


Ik had de deur van mijn hart op een kier gezet door een samenloop van omstandigheden. Langzaam heb ik de deur volledig geopend en Jezus in mijn leven toegelaten.

 

Een korte cursus van de kerk volgde en later dat jaar nam ik bij een andere gemeente deel aan de Alpha cursus. Met de keus voor Jezus werden mijn ogen ook geopend voor de waarheid. Zo werden mij vele leugens van de evolutie theorie geopenbaard en kon ik deze valse leer al snel aan de kant gooien.

 

Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen elke dag weer. Psalmen 25:5

 

Door de jaren ben ik steeds meer gegroeid in het geloof, met vallen en opstaan, al waren er periodes dat het vallen de overhand leek te hebben. Maar telkens kon ik door de kracht van God weer opstaan. Zo heb ik veel dingen geleerd, soms raakte ik verdwaald in de wereld van complottheorieën, maar met Jezus als Gids kan ik nu zaken met elkaar verbinden en goed van kwaad onderscheiden. Alles hangt met elkaar samen, toeval is vaak niet wat het lijkt.

 

Ik blijf de ware Koning Yahshua volgen, want ik heb geleerd dat deze wereld vol is van leugens en kwaad, maar de echt pure liefde komt van Hem. Als wij Jezus kennen hoeven wij niet langer bang te zijn, want zoals het licht altijd sterker is dan het duister, zo is de waarheid altijd sterker dan de leugen. Jezus is het licht der aarde en de waarheid!

 

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Johannes 1:5


Reactie schrijven

Commentaren: 0