Is evolutie logisch?

Eigenlijk is dit een vraag waar in onze samenleving te weinig over gepraat wordt. De evolutietheorie is de basis voor ons leven, een verklaring, en het is tenslotte allemaal wettenschappelijk bewezen. Wat een opluchting zeg, dan hoeven we ons geen zorgen te maken over het fundamentele vraagstuk van ons bestaan. Dus we kunnen mooi onze kostbare vrije tijd besteden aan het kijken van een nieuwe Netflix serie, of de laatste stand in de eredivisie met collega’s bespreken. 

 

Maar het is toch een theorie? Dat klopt, en zodra je voortborduurt op een theorie die uiteindelijk niet blijkt te kloppen, krijg je een kaartenhuis van wetenschappelijke conclusies die uiteindelijk ineen zal vallen. Ga zelf maar eens onderzoek doen in het doolhof van de evolutieleer en je zal er al snel achter komen dat veel wetenschappers het niet met elkaar eens zijn. Er zijn zoveel onopgeloste vraagstukken, men mist bijvoorbeeld de zogeheten missing links; overgangsvormen van één organisme soort naar de ander. Wat uit de fossiele schatkamer wel gebleken is, is dat er enorm veel verschillende variaties binnen een soort zijn. Een organisme kan zich namelijk aanpassen aan de omgeving; ook wel micro evolutie genoemd. Genesis 1:24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.

 

Daarnaast zijn er binnen de wetenschap helaas zat voorbeelden van corruptie; dit varieert van nagemaakte fossielen tot het tekenen van een uitgestorven diersoorten gebaseerd op enkele gevonden botten. Spreuken 12:17 Wie de waarheid spreekt, toont duidelijk wat is gebeurd, maar een vals getuige verdraait de zaak.

 

Als we naar het alledaagse leven kijken, dan zien we nergens bewijzen van evolutie. Sterker nog; natuurlijke processen zijn tegenovergesteld. Alles is aan verderf onderhevig. Romeinen 8:20 De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Maar er is hoop!

Mensen en dieren worden geboren en groeien op, maar leggen het al snel af tegen de tijd. Door ouderdom slijt alles: dit zie je in de natuur, maar ook al het materiaal gaat gebukt onder de tand des tijds. Laten we eens een voorbeeld nemen vanuit het perspectief van de evolutie:

 

Na het slagen voor het rijbewijs koop je als jonge man of vrouw een goedkope auto: een oud barrel, die net de 80 km/h haalt. Maar dat geeft niet, want je moet het rijden toch nog leren in de praktijk. Gaandeweg als je meer km ’s maakt, knapt de auto uit zichzelf op; de geluiden verdwijnen, de motor begint beter te lopen, kortom alles wordt soepeler. De versleten onderdelen ‘ontslijten’; een werkwoord wat ik trouwens niet terugvind in het woordenboek.

Na een aantal jaren is je auto zelfs een stuk sneller; een natuurlijke upgrade zullen we maar zeggen. Zo gaat dit proces jaren door, totdat je na 30 jaar als een volleerd automobilist de oprit oprijdt in een splinternieuwe sportwagen, waar de fabrikant Ferrari nog aan kan tippen.

 

De situatie uit dit voorbeeld is niet eens zo gek, het zou echter wel een enorm probleem voor onze consumptiemaatschappij opleveren. Met behulp van menselijke logica weten we dat het geschetste beeld niet mogelijk is in deze wereld. Toch gaan we er bij de evolutie wel vanuit dat alles beter wordt, maar is dat dan wel zo? Zijn mensen slimmer of kundiger dan vroeger? In de oudheid kunnen we toch genoeg voorbeelden vinden van mensen met een bovengemiddelde intelligentie? En leren we als mensheid van onze fouten, door te kijken naar de geschiedenis? Of stoten we onze voet steeds weer tegen dezelfde steen?

 

Een ander voorbeeld van evolutie, is het muteren van genen. Zoals we misschien weten van de bekende X-men films, kunnen mensen uiteindelijk geboren worden met extra krachten of zintuigen, als de natuur door evolueert. Dit heb ik zelf nog niet mogen waarnemen in het echte leven.

Wetenschappers weten inmiddels meer over het muteren van genen en ze zijn erachter gekomen dat het hier gaat om degeneratie. Met andere woorden: ons genen slijten als het ware ook. Het muteren blijkt vaak geen verbetering voor een organisme op te leveren, maar het betekent verlies van informatie. Zo heeft men het inmiddels voor elkaar gekregen om een handig handtashondje te fokken, schattig toch? Naast het feit dat de kop van zo’n beestje totaal uit verhouding lijkt te zijn, is het een uitdaging om uit een Chihuahua ras weer een Deense dog te verkrijgen.

 

Evolutie is natuurlijk een groot onderwerp en zit helemaal vervlochten in onze samenleving, maar dat wil niet zeggen dat je het voor zoete koek moet slikken. Ik wil je op het hart drukken dat je het denken niet alleen over hoeft te laten aan de ‘geleerden’. Je hebt zelf hersenen en 5 zintuigen gekregen om te redeneren, filosoferen, onderzoek te doen en uiteindelijk ook conclusies te trekken. Succes!

Efeziërs 4:23 Uw denken moet grondig vernieuwd worden.


Reactie schrijven

Commentaren: 0