Wat is waarheid? – Deel 1

Als ik ’s ochtends koffie zet en na het drinken van een kop zeg: ‘dat was lekkere thee’, dan verkondig ik een leugen. Binnen de definities die wij als mensen namelijk bepaald hebben is koffie koffie en thee is thee. We kunnen natuurlijk de naam veranderen, maar de eigenschappen; geur, smaak, vorm, kleur, etc. staan vast.

 

Veel mensen beweren tegenwoordig dat waarheid relatief is. Iedereen lijkt zijn eigen waarheid te hebben in de huidige maatschappij, of althans gelooft men in een eigen waarheid. 

 

De God van de Bijbel zegt ons echter dat waarheid absoluut is en dat er maar één waarheid bestaat. Alles wat tegen die waarheid ingaat is een leugen. Jakobus 1:18 Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.

 

Als waarheid relatief zou zijn, zou iedereen zijn eigen realiteit kunnen scheppen, dan zouden we in een soort surrealistische wereld terecht komen. Dit is beperkt mogelijk in virtual reality, lucide dromen of gewoon in je eigen fantasie. Hoewel ik soms wel eens de realiteit naar mijn hand wil zetten is mij dit nog nooit gelukt. Achteraf is het altijd mogelijk de waarheid te verdraaien, maar dan komen we weer uit bij het negende gebod: Exodus 20:16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

 

Het is niet de waarheid, maar juist de leugens die gezocht moeten worden, om de waarheid te 'ont-dekken'. De waarheid is er gewoon en die is absoluut, onwrikbaar geworteld in het leven zelf. Maar de waarheid wordt bedekt door ontelbare leugens, die als gezwellen genesteld zijn op een gezonde boom en zich voeden met haar levenskracht.

Als we beginnen met het wegsnijden van de leugens en ons hart in alle eerlijkheid openstellen, wordt de waarheid vanzelf aan ons geopenbaard. Zodra we de waarheid zien, hebben de leugens geen kracht meer en vallen ze als lege hulzen weg.

 

Voor mij is het altijd al belangrijk geweest dat er een essentiële absolute waarheid bestaat. Voordat ik tot geloof kwam heb ik daar bewust en onbewust naar gezocht, maar ik was als een dobberend schip die alle kanten op ging: overal op zoek naar die waarheid; de betekenis van het leven.

 

Jezus zegt in Joh 14:6; ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven,’ dat is voor mij één van de belangrijkste uitspraken geworden in mijn weg met Hem. Hierdoor is Jezus ‘die’ vaste Rots waarop ik mijn leven bouw. In de chaos van het hedendaagse leven met een wirwar aan relatieve waarheden heb ik dat anker nodig. Het is de Waarheid waaraan ik al het andere kan toetsen en waarmee ik mijn richting kan bepalen. 

 

Jezus zegt verder in Joh 8:12; ‘Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen’, dit betekent dan dat de waarheid ook licht is. Een leugen is dan vanzelfsprekend duisternis en wij kunnen zelf waarnemen dat licht het ten allen tijde zal winnen van het donker!

 


Reactie schrijven

Commentaren: 0